Oferta

Wykonujemy:

– kompleksowa budowa farm wiatrowych,
– budowa fundamentów pod słupy energetyczne,
– fundamenty pod wiatraki,
– place montażowe,
– drogi dojazdowe,
– prace ziemne,
– wyburzenia i rozbiórki,
– fundamenty pod maszyny,
– zbiorniki żelbetonowe,
– roboty ogólnobudowlane,
– budownictwo specjalistyczne,
– podlewki grout,
– naprawy fundamentów,
– prace melioracyjne,
– fundamenty GPZ.