Dużą popularnością wśród naszych klientów  cieszy się kompleksowa oferta MONITORING 12, MONITORING 24 oraz MONITORING 36.

Inwestor po podpisaniu umowy   MONITORING 12, MONITORING 24 lub MONITORING 36  ma zapewnione pomiary ruchu wieży wraz z odkryciem fundamentu, oczyszczeniem, badaniem rys i pęknięć , wizją lokalną oraz z oceną stanu istniejącej izolacji i systemu odprowadzenia wody.

W przypadku oferty MONITORING 12,24 lub 36 pomiar jest dokonywany dwukrotnie. Po podpisaniu umowy i i w zależności programu są porównywane z kolejnymi po 12 lub 24 lub 36 miesiącach.

Oferujemy  również  program LONG TERM MONITORING (LTM). Jest to jednorazowa inspekcja fundamentu ( odkrycie, ocena stanu fundamentu, rysy , pęknięcia , izolacja etc)wraz z pomiarami a później co roczny pomiar  ruchu wieży przez okres pracy całej farmy wiatrowej. Pozwala to na ciągły, szczegółowy nadzór nad  inwestycją i odpowiednio szybką reakcję  na uszkodzenia.

Jednym z największych plusów LTM jest fakt, iż wszystkich pomiarów i analiz dokonuje jedna firma , jedną metodą pomiarową  a wszystkie wyniki są przechowywane w bazie danych do której w każdej chwili ma dostęp inwestor.